Samfälligheten

Samfälligheten har hand om vägarna i Bäckedalen (utom Bäckedalsvägen). Vägar som ingår är:
– Tånåsvägen
– Planåsvägen
– Flintåsvägen
– Hörnvägen
– Orkidévägen

Medlemskap i Samfälligheten är obligatoriskt om man bor på någon av ovan vägar.

Samfälligheten ser bla till att våra vägar blir snöskottade och lagade vid behov. Belysningen är kommunens ansvar samt allt som har med Bäckedalsvägen att göra.

Stadgar Bäckedalens Samfällighet

Årsmötesprotokoll Samfälligheten