Egnahemsföreningen

Egnahemsföreningen arrangerar trivselaktiviteter för vårt område, stående arrangemang brukar vara:
– Städdag
– Knytisfest
– Tipspromenad höst

Utöver detta tittar föreningen på åtgärder eller aktiviteter som kan främja trivseln i vårt fina Bäckedalen.

Vill du komma i kontakt med egnahemsföreningen kan du maila till egnahem@backedalen.se

Årsmötesprotokoll Egnahemsföreningen

Stadgar Egnahemsföreningen