Alla inlägg av Arne Freidlitz

Årsmöten 2019

Då var det dags för Årsmöten 2019 i våra föreningar i Bäckedalen. Vi väljer nu att ta det på tisdagen den 12:e Mars kl.18.00 i stället för en helgdag och hoppas att vi får en större uppslutning. Vi startar med Bäckedalens Egnahemsförening kl. 18.00-18.45 fortsätter sedan med Bäckedalens Samfällighetsförening kl. 18.45-19.30 och avslutar med Bäckedalens Fiber kl. 19.30-20.00.

Ni som är intresserade att hjälpa till och utveckla våra aktiviteter och komma med nya idéer eller för att ingå i någon av våra styrelser, hör av er till någon av våra föreningar genom t.ex. ett inlägg.

Städdag Lördagen 14:e April 2018

Vi träffas vid början på Hörnvägen kl 10:00 och städar sedan gemensamt gator och omgivningen runt våra tomter. Uppe vid Hörnvägen bjuder föreningen på korv med bröd och fika klockan 13.00.

Det blir roligare och effektivare om vi hjälps åt. Ströva runt i ditt närområde och kontrollera vad som behöver göras för att förfina bostadsområdet. Speciellt viktigt är att häckar, buskar och träd klipps ner så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Ta chansen att hälsa på era grannar och prata lite strunt.

Det kommer att sättas upp containrar enbart för ris, en vid Hörnvägens början, och en container längre ner i backen.

Har man inte möjlighet att röja själv så finns hjälp att tillgå och man kan då vända sig till styrelsen med förfrågan om att få hjälp med att röja sådant som är av allmänt intresse.

Det kan vara en god idé att fråga sina grannar om hjälp om man skulle ha behov av det.

Vattenläcka

Vi har en vattenläcka på Bäckedalsvägen i huvudledningen som innebär vattenavstängning resten av kvällen och förmodligen en bit in på natten ( med erfarenhet från tidigare vattenläckor).  Ni som inte måste åka ombeds stanna hemma, backen kommer inte att stängas av helt men det kommer troligen vara lite problem (väntetid) att ta sig förbi arbetsplatsen.

 

Inbrott i området igen – var uppmärksamma

Under förra veckan så hade vi påhälsning av tjuvar i området i två fastigheter så vi ber er att vara uppmärksamma om ni ser något onormalt, kontakta då polisen på 114 14. Håll ögonen öppna och prata med era grannar då ni reser bort så kanske vi kan förhindrar fler inbrott.

Vi  har skapat en Facebookgrupp som heter “Bäckedalen – En dal uppe på berget” där ni kan gå med och på så sätt få information snabbt om t.ex. ett inbrott sker i området.

Vi har också tittat på möjligheten att starta upp en Grannsamverkan som man redan gjort på Tånåsvägen. Allt detta är bara i sin linda och det verkar som att det är bäst att ta det väg för väg och sedan samverka mellan gupperna, kanske genom Facebookgruppen.

Här är en länk för mer information kring grannsamverkan mot brott http://samverkanmotbrott.se/

 

Information kring de kontrollstationer som ingår i Backaundantaget

Här kan ni läsa om de kontrollstationer som kommer att uppföras i vårt närområde.

http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/spaden-i-marken-for-backaundantaget/repqed!0fpNtBcjYN2ibu3S6wqc6g/

“Trängselskatt vid passage av betalstationerna vid Backaområdet i Göteborg ska betalas endast vid genomfartstrafik. Skattskyldighet vid passage av någon av betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen ska inträda endast om en kontrollpunkt för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet passeras inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.”

Städdag lördagen 22:e april 2016

Vi träffas vid början på Hörnvägen kl 10:00 och städar sedan gemensamt gator och omgivningen runt våra tomter. Uppe vid Hörnvägen bjuder föreningen på grillkorv och fika klockan 13.00.

Det blir roligare och effektivare om vi hjälps åt. Ströva runt i ditt närområde och kontrollera vad som behöver göras för att förfina bostadsområdet. Speciellt viktigt är att häckar, buskar och träd klipps ner så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Ta chansen att hälsa på era grannar och prata lite strunt.

Det kommer att sättas upp containrar enbart för ris, en vid Hörnvägens början, och en container längre ner i backen.

Har man inte möjlighet att röja själv så finns hjälp att tillgå och man kan då vända sig till styrelsen med förfrågan om att få hjälp med att röja sådant som är av allmänt intresse.

Det kan vara en god idé att fråga sina grannar om hjälp med lastvagn om man skulle ha behov av det.